Voor wie

Het centrum voor personen met jongdementie biedt zorg voor alle zorgbehoevende personen met de diagnose jongdementie.