Voor wie

  • Voor zorgbehoevende oudere personen
  • Voor personen met dementie
  • Voor personen met diagnose jongdementie